Επικοινωνία

Γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών:

Για πληροφορίες , συμβουλές και παρατηρήσεις σχετικά με τα απορρυπαντικά & οικιακά καθαριστικά προϊόντα, επικοινωνήστε, χωρίς χρέωση,  με την γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλ. 800 11 70800.

Φαξ Καταναλωτών:

Είτε επικοινωνήστε μαζί μας με φαξ στον αριθμό εξυπηρέτησης καταναλωτών της Henkel: +30 210 4897108

Ταχυδρομική διεύθυνση:

HENKEL HELLAS Α.Β.Ε.Ε.
Κύπρου 23
183 46 Μοσχάτο

E-Mail:

Χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας μας.